DOM OPIEKI ŚW. FRANCISZKA

prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących

DOM

powstał w 1995 roku

KAPLICA pw. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

- miejsce modlitwy 

PATRONEM DOMU

jest św. Franciszek z Asyżu

DOM POSIADA 57 MIEJSC

- jest to placówka dla kobiet

ZAPEWNIAMY CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku

DZIĘKUJEMY FUNDACJI Conrad N. Hilton Fund for Sister

dzięki, której mogłyśmy:

w 2008 r. – zakupić wyposażenie sali rehabilitacyjnej

w 2011 r. – dokonać przebudowy, mającej na celu dostosowanie placówki do aktualnych
przepisów przeciwpożarowych i zwiększenie bezpieczeństwa p/pożarowego podopiecznych i pracowników.

w 2012/2013 r. – dokonać remontu 9 łazienek oraz 2 pokoi kąpielowych w Domu św. Franciszka,

w 2014 r. – dokonać zakupu nowych kaloryferów dla Domu św. Franciszka

w 2016/2017 r. – otrzymałyśmy dofinansowanie do budowy nowego węzła cieplnego w Domu św. Franciszka

Serdecznie dziękujemy!

Warunki lokalowe