DOM OPIEKI ŚW. FRANCISZKA

prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących

DOM

powstał w 1995 roku

KAPLICA pw. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

- miejsce modlitwy 

PATRONEM DOMU

jest św. Franciszek z Asyżu

DOM POSIADA 57 MIEJSC

- jest to placówka dla kobiet

ZAPEWNIAMY CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku

Warunki lokalowe

CELE I ZADANIA

Podstawowym celem Domu Opieki św. Franciszka jest udzielanie całodobowych świadczeń opiekuńczych  osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

Do podstawowych zadań Domu Opieki św. Franciszka należy:

 1. Świadczenie usług opiekuńczych i bytowych,
 2. Pomoc w czynnościach życia codziennego, pomoc w ubieraniu, jedzeniu, myciu i kąpaniu,
 3. Organizacja czasu wolnego,
 4. Pielęgnacja w chorobie,
 5. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
 6. Świadczenie usług stacjonarnych z zakresu rehabilitacji i terapii zajęciowej,
 7. Edukacja zdrowotna i profilaktyka.
 8. Korzystanie z dostępnej techniki i środków pomocniczych w celu usprawniania osób niepełnosprawnych oraz doskonalenia pielęgnacji.
 9. Wspomaganie członków rodzin i opiekunów w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
 10. Opieka duchowa świadczona przez duszpasterza oraz siostry zakonne, realizowana
  w sposób, aby nie były naruszone prawa osób mających inne przekonania.
 11. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi opieki zdrowotnej, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami.