DOM OPIEKI ŚW. FRANCISZKA

prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących

DOM

powstał w 1995 roku

KAPLICA pw. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

- miejsce modlitwy 

PATRONEM DOMU

jest św. Franciszek z Asyżu

DOM POSIADA 57 MIEJSC

- jest to placówka dla kobiet

ZAPEWNIAMY CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku

Informacje

Informacje na temat pobytu i opłat w Domu Opieki św. Franciszka

 1. Do Domu Opieki przyjmowane są osoby wymagające 24 godzinnej opieki.
 2. Dom Opieki przyjmuje tylko kobiety.
 3. Dom Opieki sprawuje opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, tzn. posiadającymi aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół do Orzekania o Niepełnosprawności.
 4. Aktualne badania diagnostyczne: rtg. klatki piersiowej, morfologia krwi, badania biochemiczne: mocznik, kreatynina, ASPAT, ALAT, lipidogram, elektrolity: sód, potas; INR (u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe), TSH u osób z chorobami tarczycy, badanie ogólne moczu, EKG,
 5. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie wypełnionych dokumentów (załącznik) oraz aktualnych badań laboratoryjnych. Dokumentacja jest ważna 12 miesięcy, badania diagnostyczne są ważne 6 miesięcy.

Do Domu Opieki  nie przyjmujemy osób:

 • Wymagających całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji 
  (Zakład nie prowadzi całodobowych dyżurów lekarskich oraz nie diagnozuje chorych – bazuje na wcześniej postawionej diagnozie).
 • W terminalnej fazie choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna).
 • Ze współistniejącą chorobą zakaźną.
 • Z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.
 • Z założoną rurką tracheotomijną.

Opłata za pobyt Podopiecznego w Domu Opieki obejmuje:

1. Opłatę podstawową która wynosi:

opłata podstawowa 4000 zł (nie zawiera rehabilitacji, ani leków, ani pieluch)

2. Opłaty dodatkowe:

  1. Opłata za leki sprawozdanie za poniesione koszty (faktury imienne) przygotowywane jest na koniec każdego miesiąca. Opiekun podaną kwotę wpłaca na konto placówki.
  2. Opłata za pieluchy – sprawozdanie za poniesione koszty (faktura imienna) przygotowywane jest co 3 miesiące.
  3. Opłata za środki opatrunkowe i specjalistyczne opatrunki.
  4. Opłata za konsultacje specjalistyczne /jeżeli były świadczone/. Opłata za konsultacje specjalistyczne i usługi dodatkowe podlega refundacji przez opiekuna bezpośrednio po wykonanej czynności.

 Dom Opieki zobowiązuje się do zapewnienia podopiecznemu:

 1. Miejsca pobytu w pokoju jedno lub kilkuosobowym.
 2. Całodziennego wyżywienia.
 3. Opieki medycznej lekarza POZ, lekarza internisty.
 4. Całodobowej opieki pielęgniarskiej.
 5. Leczenia farmakologicznego.
 6. Umożliwienia odpłatnych konsultacji specjalistycznych po uzgodnieniu z Opiekunem.
 7. Zakupów leków, których koszt będzie refundowany przez opiekuna.
 8. Warunków do wypoczynku.
 9. Warunków do odbywania praktyk religijnych.
 10. Warunków do utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i Opiekunem.

 Dom Opieki nie zobowiązuje się do:

 1. Zapewnienia pobytu Podopiecznego w pokoju, do którego został przyjęty.
 2. Odpowiedzialności za pieniądze i wartościowe przedmioty pozostawione Podopiecznemu.
 3. Zwrotu kosztów pobytu Podopiecznego za dni jego nieobecności w Domu Opieki , /np. pobyt w szpitalu, u rodziny, znajomych, w sanatorium itp./
 4. Opieki nad Podopiecznym przebywającym w szpitalu.
 5. Ustalania spraw związanych z pogrzebem.

 

Warunki lokalowe