SALA SPOTKAŃ

STOŁÓWKA

 

PORTIERNIA

 

HOL

 

POKÓJ

 

PODWÓRKO

 

 

Kaplica - miejsce modlitwy wspólnotowej i indywidualnej

KAPLICA pw. Miłosierdzia Bożego