Witamy serdecznie na stronie w Domu Opieki św. Franciszka prowadzonego przez Siostry Franciszkanki od Cierpiących – Zgromadzenie niehabitowe powstałe z inicjatywy o. Honorata Koźmińskiego i przy współudziale Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w końcu XIX w. dla posługi człowiekowi cierpiącemu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokumenty 2024

patronem domu jest św. franciszek

dom powstał w 1995 roku

Od 27.06.2019 roku funkcjonuje jako placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.
Dom Opieki św. Franciszka wpisany jest do Rejestru w/w placówek Wojewody Mazowieckiego pod poz. Nr 178.

Dom Opieki św. Franciszka posiada 57 miejsc

Pokoje są 1,2,3 i 4 osobowe.
Do placówki przyjmowane są tylko kobiety.